اخبار آژانس -

درباره تاریخ اسپانیا

درباره تاریخ اسپانیا
درباره تاریخ اسپانیا
تاریخ انتشار : 1397/07/18

قدیمی ترین ساکنان شبه جزیره ایبریا تشکیل دهندگان تمدّن های ایبری، باسکی و سلتی بوده اند. در حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد از این منطقه تحت فرمان حکومت روم قرار گرفت و در اوایل قرون وسطی ژرمن ها ایبریا را تصرف کردند. پس از ژرمن ها ایبریا توسط مورها مهاجم تصرف شد. پس از آن حکومتهای کوچک مسیحی به تدریج و طی چند قرن زمام امور را در ایبریا به دست گرفتند. آخرین بقایای مورها در همان سالی که کریستوف کلمب به قاره آمریکا رسید، سقوط کردند. امپراطوری جهانی اسپانیا با تبدیل این کشور به قدرتمندترین کشور اروپا و ابر قدرت جهان آغاز شد و برای یک ونیم قرن ادامه یافت. جنگهای پی در پی و ادامه دار و وجود مشکلات فراوان در نهایت باعث زوال و اضمحال امپراطوری شد. حمله ناپلئون به اسپانیا منجر به هرج ومرج شد و جنبشهای استقلال طلب و جدایی خواه را که در سراسر امپراتوری پرا کنده بودند، بیدار کرد و باعث بی ثباتی سیاسی شد