اخبار آژانس -

درباره نام اسپانیا

درباره نام اسپانیا
درباره نام اسپانیا
تاریخ انتشار : 1397/07/18

ریشه نام رومی هیسپانیا، که نام کنونی اسپانیا از این واژه گرفته شده، نامشخص است. هیسپانیا شاید از گویش شاعرانه واژه یونانی هیسپریا گرفته شده باشد که به معنای "سرزمین غرب" یا "سرزمین غروب خورشید" می باشد.هیسپانیا ممکن است از واژه پونیکی ای-شپانیا به معنای "جزیره خرگوش ها"، "سرزمین خرگوش ها" یا "لبه"، که به یاد آورنده موقعیت اسپانیا در لبه اروپا می باشد، گرفته شده باشد؛ سکه های کشف شده در اسپانیا از دوره هادریان نیز تصویر زنی همراه یک خرگوش را نشان م یدهد. به گفته برخی هیسپانیا از واژه باسکی ازپانا به معنای "لبه" یا "مرز" گرفته شده است که موقیعت جغرافیایی اسپانیا را در لبه یا مرز قاره اروپا متذکر می شود. پژوهشگر و تاریخ نگار دوره رنسانس آنتونیو دی نبریخا معتقد است هیسپانیا از واژه ایبریایی هیسپالیس به معنای "شهر دنیای باختری" گفته شده است. خسوس لوییز کونخیلوس معتقد است نام اسپانیا از واژه اسپن که از اسپای که واژ های است به زبان فنیقی به معنای "ذوب و شکل دهی فلر" گرفته شده است و "ای-سپن-یا" نیز به معنای "سرزمین ذوب و شکل دهی فلزات" است